Thuiswerken voor Harvest

Harvest zet sterk in op thuiswerk om haar klanten meer flexibiliteit en kwaliteit aan te bieden. Dankzij het werken in the cloud kan Harvest niet alleen flexibel inspelen op verschillende profielen van medewerkers, maar ook op onverwachte pieken en dalen in het aantal inkomende oproepen.
Harvest zet voor het thuiswerk in op twee doelgroepen. Eén doelgroep zijn haar bestaande medewerkers, die een deel van hun tijd thuis kunnen werken. De tweede doelgroep bestaat uit nieuw aan te werven mensen, die specifiek op zoek zijn naar een flexibele job. Het gaat dan vooral om mensen met gedegen werkervaring, die per dag 4 tot 6u willen werken, maar bij hun thuis.

De voordelen van thuiswerk

Contactcenter Thuiswerkers hoeven zich niet in het verkeer te begeven, en kiezen hun werkuren. Dat is de toekomst van de contactcenterwereld, vindt men bij Harvest. Telewerk laat toe flexibiliteit aan te bieden, aan het personeel en daardoor ook aan de klant. Een betere productiviteit is een direct gevolg dat leidt tot een beter financieel resultaat. De opbrengsten die zo gerealiseerd worden vertalen zich in de winstgevendheid van Harvest, welke enerzijds een gunstig effect hebben op de tarieven voor de klant en anderzijds geherinvesteerd worden in opleiding en in een betere kwaliteit van mensen. Dit sluit helemaal aan bij de filosofie van Harvest.
In Nederland is thuiswerk al flink ingeburgerd bij contactcenters, maar in België hinkt de contactcenterwereld nog achterop.

Voor wie?

Wie thuiswerkt in opdracht van Harvest, moet over een bepaald profiel beschikken. Enkel diegenen die een doorgedreven opleiding hebben doorlopen, over de nodige ervaring beschikken en dus gekwalificeerd zijn, London Tower kunnen telewerken. De thuiswerker moet thuis bovendien over een ruimte beschikken waar hij niet wordt gestoord of afgeleid en waar men aan de andere kant van de lijn ook geen omgevingsgeluiden meekrijgt.

Begeleiding

Thuiswerken vergt een volledige andere aansturing dan wat we vandaag in de contactcenters kennen. Bij Harvest implementeert men een soort “centrale cockpit” die de kwantiteit en kwaliteit op kantoor, thuis of in offshore aanstuurt.

Medewerkers van Harvest die aan de thuiswerkvoorwaarden voldoen werken parttime in de kantoren van Harvest in Antwerpen, en parttime thuis.